ШАТОР ЗА ЧЕТВОРИЦА СО ЕДНА СОБА

ШАТОР ЗА ЧЕТВОРИЦА СО ЕДНА СОБА

Нашиот тим за кампување го дизајнираше овој шатор за екипи за кампување од 4 лица, кои бараат шатор со просторија и голема површина за живеење.

Наша мотивација е да ви ​​обезбедиме шатор лесен за инсталирање со површина каде што можете да стоите. Кампувајте со пријателите или семејството!

 

ПРИДОБИВКИ

 

КАПАЦИТЕТ

Соба: 240 X 210 cm

Површина за поставување: 5 m² 

 

ЛЕСНО ЗА ИНСТАЛИРАЊЕ / ОТСТРАНУВАЊЕ

Обоените индикатори на поставувачите овозможуваат лесна инсталација и демонтажа.

 

НАМАЛУВАЊЕ НА ТОПЛИНАТА

Надворешната обвивка ја спречува влагата и ја намалува температурата.

 

ТЕМНИНА

SPF 30 заштитена ткаенина: овозможува пенетрација на дневна светлина, ги филтрира УВ зраците

 

ВОДООТПОРНОСТ

Тестирано под вода 200 mm / h / m² (тропски дожд).

 

ОТПОРНОСТ

Отпорен на ветер (50 km на час)

 

ТРАНСПОРТ

Во правоаголна торба за носење: 60 X 24 X 24 cm | 35 l | 9,8 kg

 

КАРАКТЕРИСТИКИ ЗА ПРОИЗВОДOT

БРОЈ НА ЛУЃЕ: 4 лица

СОБА: 1

ТЕЖИНА: 9,8 kg

 

СОСТАВ / ПРЕПОРАКИ

 

СОСТАВ

 

НАДВОРЕШНА ТКАЕНИНА

100,00% полиестер

 

ТОРБА ЗА НОСЕЊЕ

100,00% полиестер

 

ВНАТРЕШНА ПРОСТОРИЈА

100,00% полиестер

 

ПОЈАС

100,00% стаклени влакна (FG)

 

ДУШЕК ЗА ПОДОТ

100,00% полиетилен

 

ПРЕПОРАКИ ЗА ПЕРЕЊЕ

Миење не е дозволено

Белење не е дозволено 

Сушење во машина не е дозволено

Пеглање не е дозволено

Хемиско чистење не е дозволено

 

ПРЕПОРАКИ ЗА ЧУВАЊЕ / СКЛАДИРАЊЕ

Препорачуваме да го исушите шаторот на отворено, вклучително и дното. На овој начин, можете да го чувате вашиот производ без да се грижите за мирис или влага во него.

 

ГАРАНЦИЈА

2 години гаранција

Нашиот тим за кампување го дизајнираше овој шатор за екипи за кампување од 4 лица, кои бараат шатор со просторија и голема површина за живеење.Наша мотивација е да ви ​​обезбедиме шатор лесен за инсталирање со површина каде што можете да стоите. Кампувајте со пријателите или семејството!ПРИДОБИВКИКАПАЦИТЕТСоба: 240 X 210 cmПовршина за поставување: 5 m²  ЛЕСНО ЗА ИНСТАЛИРАЊЕ / ОТСТРАНУВАЊЕ Обоените индикатори на поставувачите овозможуваат лесна инсталација и демонтажа. НАМАЛУВАЊЕ НА ТОПЛИНАТАНадворешната обвивка ја спречува влагата и ја намалува температурата. ТЕМНИНАSPF 30 заштитена ткаенина: овозможува пенетрација на дневна светлина, ги филтрира УВ зраците ВОДООТПОРНОСТТестирано под вода 200 mm / h / m² (тропски дожд). ОТПОРНОСТОтпорен на ветер (50 km на час) ТРАНСПОРТВо правоаголна торба за носење: 60 X 24 X 24 cm | 35 l | 9,8 kgКАРАКТЕРИСТИКИ ЗА ПРОИЗВОДOTБРОЈ НА ЛУЃЕ: 4 лицаСОБА: 1ТЕЖИНА: 9,8 kgСОСТАВ / ПРЕПОРАКИСОСТАВНАДВОРЕШНА ТКАЕНИНА100,00% полиестер ТОРБА ЗА НОСЕЊЕ100,00% полиестер ВНАТРЕШНА ПРОСТОРИЈА100,00% полиестер ПОЈАС100,00% стаклени влакна (FG) ДУШЕК ЗА ПОДОТ100,00% полиетиленПРЕПОРАКИ ЗА ПЕРЕЊЕМиење не е дозволеноБелење не е дозволено Сушење во машина не е дозволеноПеглање не е дозволеноХемиско чистење не е дозволеноПРЕПОРАКИ ЗА ЧУВАЊЕ / СКЛАДИРАЊЕПрепорачуваме да го исушите шаторот на отворено, вклучително и дното. На овој начин, можете да го чувате вашиот производ без да се грижите за мирис или влага во него.ГАРАНЦИЈА2 години гаранција

Нашиот тим за кампување го дизајнираше овој шатор за екипи за кампување од 4 лица, кои бараат шатор со просторија и голема површина за живеење.Наша мотивација е да ви ​​обезбедиме шатор лесен за инсталирање со површина каде што можете да стоите. Кампувајте со пријателите или семејството!ПРИДОБИВКИКАПАЦИТЕТСоба: 240 X 210 cmПовршина за поставување: 5 m²  ЛЕСНО ЗА ИНСТАЛИРАЊЕ / ОТСТРАНУВАЊЕ Обоените индикатори на поставувачите овозможуваат лесна инсталација и демонтажа. НАМАЛУВАЊЕ НА ТОПЛИНАТАНадворешната обвивка ја спречува влагата и ја намалува температурата. ТЕМНИНАSPF 30 заштитена ткаенина: овозможува пенетрација на дневна светлина, ги филтрира УВ зраците ВОДООТПОРНОСТТестирано под вода 200 mm / h / m² (тропски дожд). ОТПОРНОСТОтпорен на ветер (50 km на час) ТРАНСПОРТВо правоаголна торба за носење: 60 X 24 X 24 cm | 35 l | 9,8 kgКАРАКТЕРИСТИКИ ЗА ПРОИЗВОДOTБРОЈ НА ЛУЃЕ: 4 лицаСОБА: 1ТЕЖИНА: 9,8 kgСОСТАВ / ПРЕПОРАКИСОСТАВНАДВОРЕШНА ТКАЕНИНА100,00% полиестер ТОРБА ЗА НОСЕЊЕ100,00% полиестер ВНАТРЕШНА ПРОСТОРИЈА100,00% полиестер ПОЈАС100,00% стаклени влакна (FG) ДУШЕК ЗА ПОДОТ100,00% полиетиленПРЕПОРАКИ ЗА ПЕРЕЊЕМиење не е дозволеноБелење не е дозволено Сушење во машина не е дозволеноПеглање не е дозволеноХемиско чистење не е дозволеноПРЕПОРАКИ ЗА ЧУВАЊЕ / СКЛАДИРАЊЕПрепорачуваме да го исушите шаторот на отворено, вклучително и дното. На овој начин, можете да го чувате вашиот производ без да се грижите за мирис или влага во него.ГАРАНЦИЈА2 години гаранција

Нашиот тим за кампување го дизајнираше овој шатор за екипи за кампување од 4 лица, кои бараат шатор со просторија и голема површина за живеење.Наша мотивација е да ви ​​обезбедиме шатор лесен за инсталирање со површина каде што можете да стоите. Кампувајте со пријателите или семејството!ПРИДОБИВКИКАПАЦИТЕТСоба: 240 X 210 cmПовршина за поставување: 5 m²  ЛЕСНО ЗА ИНСТАЛИРАЊЕ / ОТСТРАНУВАЊЕ Обоените индикатори на поставувачите овозможуваат лесна инсталација и демонтажа. НАМАЛУВАЊЕ НА ТОПЛИНАТАНадворешната обвивка ја спречува влагата и ја намалува температурата. ТЕМНИНАSPF 30 заштитена ткаенина: овозможува пенетрација на дневна светлина, ги филтрира УВ зраците ВОДООТПОРНОСТТестирано под вода 200 mm / h / m² (тропски дожд). ОТПОРНОСТОтпорен на ветер (50 km на час) ТРАНСПОРТВо правоаголна торба за носење: 60 X 24 X 24 cm | 35 l | 9,8 kgКАРАКТЕРИСТИКИ ЗА ПРОИЗВОДOTБРОЈ НА ЛУЃЕ: 4 лицаСОБА: 1ТЕЖИНА: 9,8 kgСОСТАВ / ПРЕПОРАКИСОСТАВНАДВОРЕШНА ТКАЕНИНА100,00% полиестер ТОРБА ЗА НОСЕЊЕ100,00% полиестер ВНАТРЕШНА ПРОСТОРИЈА100,00% полиестер ПОЈАС100,00% стаклени влакна (FG) ДУШЕК ЗА ПОДОТ100,00% полиетиленПРЕПОРАКИ ЗА ПЕРЕЊЕМиење не е дозволеноБелење не е дозволено Сушење во машина не е дозволеноПеглање не е дозволеноХемиско чистење не е дозволеноПРЕПОРАКИ ЗА ЧУВАЊЕ / СКЛАДИРАЊЕПрепорачуваме да го исушите шаторот на отворено, вклучително и дното. На овој начин, можете да го чувате вашиот производ без да се грижите за мирис или влага во него.ГАРАНЦИЈА2 години гаранција

  ден11.099,00Price

  Повеќе

  Охридска бр.50

  Скопје, 1000, Р.Северна Македонија 

  Тел: 070 643 191

  Детали

  Социјални мрежи

  Мејлинг листа

  Известување за специјални понуди

  ©2019 SPIKEX

  0